U bent hier: HomeInfo → Contact & Legal

E-mail adres, bronvermeldingen, disclaimer, ...

Wie zijn wij?

Deze website is een privéinitiatief om beschikbare informatie over de familie Van Biervliet, in de geest van wat gepubliceerd werd in de jaren 1970 en 1980 in het familieblad, on-line te zetten.

Het updaten van de website vergt veel tijd, om allerlei redenen. Ik probeer de informatie zo goed en zo juist mogelijk weer te geven, wat betekent dat er veel onderzoek aan te pas komt. Uiteraard (helaas?) is dit niet mijn bron van inkomsten, wat betekent dat ik dit in mijn schaarse vrije tijd, die ik ook verdeel over familie en vrienden, maak. Dat alles maakt dat er tijden zijn waarbij er weinig wordt geupdatet, maar gelukkig soms ook perioden met meer nieuws.

Contact & Privacy

vanbiervliet.org kan altijd bereikt worden via info@vanbiervliet.org. Dit adres wordt soms ook gebruikt om officiële mails te versturen naar leden van de familie of geïnteresseerden. Er bestaat op de website geen mogelijkheid om u in te schrijven of uit te schrijven, maar een mail naar dit adres is voldoende en wordt altijd opgevolgd.

Bronvermeldingen

Ik ben de volgende mensen/organisaties dank verschuldigd voor het al dan niet vrijwillig helpen met deze site:

Disclaimer

De informatie die gepubliceerd wordt op deze site is afkomstig zowel van mondelinge overlevering als van documenten binnen de familie. Deze documenten zijn zowel de officiële documenten, zoals geboorteakten, boeken, enzovoort als teksten opgesteld door familieleden.

Ondanks de geloofwaardigheid van de bronnen is het niet de bedoeling van vanbiervliet.org dat deze teksten als absolute waarheden verkondigd worden of als dusdanig opgevat moeten worden. vanbiervliet.org is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze informatie.

Bij gebruik van teksten van derden die het niet over louter geschiedkundige feiten hebben, maar die ook een mening weergeven, wordt indien mogelijk altijd de naam van de auteur vermeld. Een mening verkondigd in zulke artikels is dan ook altijd voor de verantwoordelijkheid van de auteur, nooit van vanbiervliet.org.