U bent hier: HomeGeschiedenisMiel Smet → De familie

Achtergrondinformatie over de omgeving, familie en tijd waarin Emile Vanbiervliet opgroeide.

Karel-Lodewijk Vanbiervliet

Emile en zijn broers en zussen vormen de eerste generatie Vanbiervliets die in Komen Ten Brielen - of meer precies in Kruiseke geboren werd. Emile's vader was gekend als Karel-Lodewijk, maar ook als Charles-Louis, de Franse variant van die naam.

Karel-Lodewijk Vanbiervliet (10 juli 1814 - 25 april 1888) werd geboren in Gits. Diens grootvader Karel-Ignaes Vanbiervliet had zich daar rond 1800 gevestigd samen met zijn twee broers Jakob en Jan. Nu wonen er nog altijd Van Biervliets in Gits - denk bijvoorbeeld aan Aubert-Tillo van Biervliet (1920-2005), of zijn (half-)broer ereburgemeester Elmar van Biervliet (1928-2004).

Van Gits naar Cruyseecke

Op een bepaald moment trekt Karel-Lodewijk vertrekt naar Kruiseke om er in de smidse van zijn (toekomstige) schoonvader Theodoor Woestyn te werken. Op 28 juli 1846 trouwt hij met Fidelia Francisca Woestyn. Het is niet zeker of hij daar naar toe getrokken is en zo Fidelia heeft leren kennen, dan wel dat ze elkaar al kenden, en hij bij zijn schoonpapa gaan werken is.

Op 8 augustus 1851 overlijdt Theodoor. Drie jaar later - op 9 oktober 1854 - verkoopt zijn zoon Theodorius (ook gekend als Theodore) de smidse aan zijn zus Fidelia en haar man Charles-Louis.

Over Fidelia vertelt de overlevering dat ze “een ferm vrouwmens” was. Verder is er één anekdote over haar bewaard gebleven. Fidelia Woestijn moest op zekere dag naar Ieper, naar de vrederechter. Zij gebruikte hiervoor de koets met de muilezel. Omdat men met dat getuig toch niet zo gemakkelijk manoevreerde in stad, liet zij kar en muilezel achter in de afspanning “Den Bascuul”, aan de ingang van Ieper. Toen de voorzitter van de rechtbank haar tijdens de zitting vroeg “En madame, waar is joen advocaat?”, antwoordde zij “Mijnheer de rechter, 'k heb hem aan den Bascuul laten staan !”

Alhoewel Kruiseke Nederlandstalig is, is het waarschijnlijk in het tweetalige Comines (Komen) dat Karel-Lodewijk zich ook laat aanspreken met Charles-Louis.

Kinderen

Karel-Lodewijk en Fidelia krijgen samen 9 kinderen. In 1847 wordt de oudste geboren, Charles. Een jaar later komt Justine. In 1850 wordt Julien geboren, die zich later ook met z'n Franse naam Jules laat aanspreken. Nog een jaar later komt nummer 4 eraan: Henri (of Henricus), later bijgenaamd Henri van 't Canon naar het gelijknamige café dat hij later in Menen zal hebben. Désiré komt in 1853, Theodoor of Theodore in 1855. Drie jaar later volgt er nog een meisje, maar er is verder geen informatie over Elisa bekend; waarschijnlijk sterft ze jong. Als voorlaatste komt in 1860 dan Emile, twee jaar later gevolgd door Richard.

Het bedrijf

doc1883wagenAlle kinderen groeien op in het “familiebedrijf”, dat bestaat uit onder andere een smidse, een wagenmakerij en een café. Op 28 juni 1883 verkopen Karel-Lodewijk, dan 69 jaar, en Fidelia “een gebouw dienende voor de wagenmakerij voor de som van twee-duizend franken” aan hun zoon Jules. Vijf jaar later, in 1888 sterft Karel-Lodewijk in Komen Ten Brielen.

In een document uit 1892 worden van de kinderen Van Biervliet volgende beroepen vermeld:

  • Charles: (hoef)smid te Zonnebeke (Deze sticht rond 1912 de bekende steenbakkerij van Zonnebeke).
  • Justine: uitbaatster van herberg “De Harmonie” in de Wervikstraat in Beselare; gehuwd met Victor Bouckenooghe, aannemer van bouwwerken, Beselare
  • Jules: wagenmaker te Komen-Kruiseke
  • Uittreksel: beroepen
  • Henri: cabaretier
  • Théodore: zonder beroep, Komen
  • Désiré: (hoef)smid te Comines-France
  • Emile: hoefsmid te Komen-Kruiseke
  • Richard: wagenmaker te Comines-France

“De Groote Smesse”