Terug
Referentie: doc1883wagen
Dit document in 2191 x 2986 (jpg): Klik hier
	


	
	Comen Ten Brielen den 28 Juny

	1883
	


	Den ondergeteekenden Louis

	Vanbiervliet en zijne vrouw Fidelia Wo(e?)s

	tyn bekennen verkocht te hebben aan hunnen

	zoon ? Julles Vanbiervliet en zijne vrouw Julie
	Robbe een gebouw dienende voor wagenmakerij voor
	de som van twee-duizend franken die gebouwd is 
	op dertig roeden erve die gekocht is aan tien frank
	de roe maakt te samen de som van twee duizend
	drij(?) honderd franks, waarvan intrest moet
	betaald zijn van de som van acht honderd
	franks aan vier frs het honderd
	
	(ondertekend)
	C L Vanbiervliet		Fidelia Woestyn
	
	Jules Vanbiervliet		Julie Robbe